Agriturismo di Qualità - 3 spighe Award

直升机停机坪

  Setteventi 农庄设有私家直升机停机坪,经Enac(意大利民航总局)授权认证,日夜可供使用。

  技术参数

  位置: 陆地
  坐标: 43° 48′ 16” N – 10° 30′ 51” E
  海拔高度(米/英尺): 91.50 米
  跑道大小 (米) : 直径20 米 / 20 米
  路面: 沥青

  Setteventi 农庄直升机停机坪的具体情况,认证授权及其他信息,可在Enac官方网页查询,网址:ENAC ITALY

  Helipad Name: Lucca Setteventi Italy (Click on Maps for detailed view  ICAO: LIQE)

  liqe294app

  liqe295apt